Buitenzicht van de Orthodoxe kerk HH. Kyrillos en Methodios
Binnen zicht van de bijkapel van de HH Kyrillos en Methodios
Het Heiligdom van de bijkapel
De iconostase

Liturgische periode